Skicka offertförfrågan

Bygga uterum på befintlig altan.

Vi ger våra bästa tips för när du vill bygga uterum på din befintliga altan. Här är allt du behöver veta.

bygg uterum på befintlig altan reglad grund

Vilken modell och storlek?

Börja med att bestämma dig för en uterums-modell och sedan vilka storlekar som kan passa din uteplats. Var noga med att ta med takvinklar och dyl. i dina beräkningar. För att få ett estetiskt vackert resultat låter många takvinkeln följa vinkel på den befintliga villan.

Titta även på kvalitén på altanen. Behövs det bytas ut plankor? Eller kanske oljas in. Gör det först.

bygg uterum på befintlig altan reglad grund

Kontrollera var bärighet finns

Titta på din altan och se hur ramverket ser ut. Uterummet behöver stöd underifrån så när du planerar uterummets placering kan du först se om det befintliga ramverket kan användas. För att underlätta arbetet med grunden beställer du ett uterum med c-c mått som redan finns i din altan.

Uterummet monteras på regelverket eller på trallen. När det monteras på regelverket kan du enkelt gömma spårskenorna i golvet för ett tröskelfritt resultat. Dessutom försvinner risken för att vatten tar sig in på det direkt rinner ner i skarven.
Väljer du att montera uterummet direkt på trallen är det viktigt att täta ordentligt för att undvika att vatten tränger in.

bygg uterum på befintlig altan reglad grund

Komplettera med reglar

När du bestämt djupet på ditt kommande uterum kan nu börja att komplettera med reglar i altanen. Mät till mitten av dina främre stolpar och stärk upp med en regel tvärs över. För att uterummet ska vara stabilt är det viktigt att det går en bärande regel under varje stolpe och spårskena. Tänk på att använda samma dimensioner på de nya reglarna som på de gamla.

bygg uterum på befintlig altan reglad grund

Kryssmät och borra hål för stolpar

Börja med att märka ut var de bakre stolparna ska stå. Titta på de måttsatta vyer vad som gäller för just ert uterum. Fortsätt sedan med de övriga hålen. Var nogrann vid detta arbetsmoment för ett lyckat slutresultat. Kontrollmät en extra gång.

Borra hål i centrumpunkterna med diametern 11 mm.

bygg uterum på befintlig altan reglad grund

Smart lösning för ett stabilt uterum

Var noga med stolphålsmärkningen. Varje stolpe är i botten försedd med en 10mm pinnskruv, som sedan appliceras i grundens borrade stolphål.

Alla Expoduls limträstommar har stolpar med färdig monterad pinnskruv i botten. Alla stolpar är även utrustade med en 3mm plastdistans som fungerar som ett fuktskydd mellan stolpe och grund. Men behandla gärna ändträt med olja för extra bra skydd mot väta.

Share