Isolerad skjutparti Expo ISO41

Vinterträdgårdsystem Expo ISO41, Måttanpassad.

Expo Iso 41 är ett stilsäkert vinterträdgårdssystem med smäckra profiler med chans till olika kulörer på in- och utsidan och där en valmöjlighet mellan 28 olika standardkulörer. Systemet består av aluminiumprofiler med brutna köldbryggor och isolerglas som har möjlighet att utforma till stora skjutväggar med upp till 8 luckor. Stor variation på utföranden.
Flexibelt skjutdörrssystem som stänger ute kyla och vind på vinterhalvåret.

Design

2-, 3-, eller 4 spårig skena som ger rum till maximalt 8 luckor. De avrundade profilerna kan designas i olika färger på in och utsida med 14 standard kulörer. Andra RAL offereras efter önskemål.

Teknik

Alla partier är skjutbara och löper på kullagrade justerbara hjulvagnar i bottenskenan. Som standard med fönsterhandtag på den innersta luckan och greppformat handtag på den yttersta luckan. Alla beslag är i korrisionfritt material.

Isolerad skjutparti Expo ISO41
Partityp

Måttanpassat

Säsong

Vinterträdgård

Utförande

Skjutpartier

Dörrbladbredd max 2000mm (max 4m2)
Dörrhöjd max 2600mm (4m2)
Elementbredd max 6800mm (utan skarv)
Dörrvikt max 140kg
Glasparti Expo ISO41
Glas 18-24mm isolerglas
expodul.uterum_iso41_skiss
Filnamn EXPO ISO41
Share