Isolerad skjutparti Expo ISO41

Vinterträdgårdsystem Expo ISO41, Måttanpassad.

Expo Iso 41 är ett stilsäkert vinterträdgårdssystem med smäckra profiler med chans till olika kulörer på in- och utsidan och där en valmöjlighet mellan 28 olika standardkulörer. Systemet består av aluminiumprofiler med brutna köldbryggor och isolerglas som har möjlighet att utforma till stora skjutväggar med upp till 8 luckor. Stor variation på utföranden.
Flexibelt skjutdörrssystem som stänger ute kyla och vind på vinterhalvåret.

Design

2-, 3-, eller 4 spårig skena som ger rum till maximalt 8 luckor. De avrundade profilerna kan designas i olika färger på in och utsida med 14 standard kulörer. Andra RAL offereras efter önskemål.

Teknik

Alla partier är skjutbara och löper på kullagrade justerbara hjulvagnar i bottenskenan. Som standard med fönsterhandtag på den innersta luckan och greppformat handtag på den yttersta luckan. Alla beslag är i korrisionfritt material.

Isolerad skjutparti Expo ISO41
Partityp

Säsong

Glaspartier

Dörrbladbreddmax 2000mm (max 4m2)
Dörrhöjdmax 2600mm (4m2)
Elementbreddmax 6800mm (utan skarv)
Dörrviktmax 140kg
GlaspartiExpo ISO41
Glas18-24mm isolerglas
expodul.uterum_iso41_skiss
Filnamn EXPO ISO41
Share