Skicka offertförfrågan

Försäljningsvillkor och Garantier

Nedan kan du läsa om Expodul Uterum försäljningsvillkor och garantier.

Order

Vid order ska orderunderlaget noga kontrolleras, då det är underlag för vår produktion.
Signerat ordererkännande understryker att du som kund har tagit del av och förstått våra försäljningsvillkor,
och att du godkänner ordern för produktion. Måttanpassade produkter kan avbeställas utan extra kostnad inom 24h.
Standardprodukter kan avbeställas inom 7 dagar utan extra kostnad.
Offererat pris är giltigt i 30 dagar om inget annat anges, efter 30 dagar förbehåller vi oss rätten att kunna
uppdatera priset. Prislistan på vår hemsida är den som gäller över annat tryckt eller publicerat material.
Du som kund ansvarar för att ta reda på om krav på personsäkerhetsglas enligt BBR förekommer i just ditt fall.
Revideringar som görs efter signerat dokument ger oss rätt att fakturera den faktiska kostnaden beroende på vart i
tillverkningsprocessen vi befinner oss, även leveranstiden kan komma att skjutas upp. Vid kampanj skall order läggas
innan kampanjtidens slut, för att ta del av erbjudandet.


Betalning

Vi fakturerar efter att du mottagit din leverans. Betalningsperiod 10 dagar eller enligt avtal.
Vi förbehåller oss rätten att förskottsfakturera vid behov. För att underlätta vår sedvanliga kreditprövning behöver vi
ett korrekt personnummer eller organisationsnummer i samband med beställning.
Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Pall och frakt tillkommer. Expodul Uterum AB har ägande, och
återtagningsrätt till dess att fullständig betalning har erhållits. Vid utebliven betalning påföres lagstadgad kravavgift
och dröjsmålsränta.


Retur och öppet köp

Du som kund ansvarar för att du tagit del av produktinformationen som finns till hands, för att säkerställa att
produkten motsvarar dina förväntningar. På måttanpassade produkter föreligger ingen returrätt.
Standardprodukter kan returneras inom 2 veckor, frakt och eventuella kostnader i samband med retur debiteras
kunden. Du som kund har möjlighet att returnera dina pallar och få dessa krediterade.


Leveranstid

Leveranstid kan skifta beroende på produkt från 2-5 veckor, vikparti, fasadparti och Expo Wood95 8-10 veckor.
Leveranstiden beräknas från mottaget, signerat underlag. Under högsäsong kan leveranstiden bli längre.
Normalt så sker leveranser mån-fre 07:00-18:00, leverans kan i vissa fall även förekomma kvällar och helger.


Leveranssätt

Till största del sker leverans med vår turbil, men vi använder oss även av externa fraktbolag.
Då vår slinga kan se olika ut från vecka till vecka, så kan leverans ske på olika veckodagar från gång till gång.
Producerat material levereras med nästkommande veckas turbil. Det finns även möjlighet för dig som kund att
hämta ditt gods hos oss, meddela detta vid orderläggning. Då leverans sker med lastbil så bör du som kund
säkerställa farbar väg till lossningsplatsen. Lossning sker vid tomtgräns. Ingen inbärning ingår.
Då vi alltid ringer innan leverans så är det mycket viktigt att du är anträffbar. I dagens läge upplever vi att många inte
svarar på okända nummer, vilket ställer till det både för dig som kund och för våra transportörer.
Vi ber dig att vara lite extra uppmärksam då du vet att leveransen är beräknad.


Mottagningskontroll

Syna godset vid mottagandet, kontrollera antalet kolli. Vid synliga skador fota och få signatur av chauffören,
meddela din säljare snarast.
Vi ber dig packa upp dina varor inom 30 dagar och meddela oss om något saknas eller är skadat.
Om du som kund avtalat med chauffören att du inte finns på plats vid lossningstillfället så fotar chauffören,
och ansvaret övergår till dig som kund. Vid stommeleverans som behöver handlossas krävs det att du är behjälplig.


Montage

Vi rekommenderar alltid att en fackman löser anslutning och plåtning mot fasad och grund, för att säkerställa
tätheten. Anslutningen ser ju olika ut från fall till fall, och får därför kompletteras och lösas på plats. Följ alltid
bifogad montageanvisning, saknas den, så hittar du som kund den enkelt på vår hemsida. Vi jobbar löpande med
konstruktionsförbättringar, därav kan små detaljer avvika. Vi reserverar oss även för tryckfel.
Avtala ej tid med hantverkare innan godset blivit levererat.


Skador och reklamationer

Vid skador eller saknade produkter, som inte kunde upptäckas vid mottagandet, ber vi dig att kontakta oss inom 30
dagar. Finns det anledning till varför det dröjt, så bör kontakt med säljare ske inom skälig tid. Expodul uterum AB
förbehåller sig rätten att avhjälpa felet efter eget val och i möjligaste mån i samråd med dig som kund. Vi ersätter
inte stillestånd, utebliven vinst, leveransförseningar eller felbeställningar. Vi skickar ersättningsvaror vid produktfel,
saknat eller skadat gods. Gällande glaset så utgår vi från Svensk planglasförenings uppsatta riktlinjer.
Generella riktlinjer för bedömning av aluminium är att defekter som färgnyanser, blåsor och repor kan få förekomma
om dessa ej är synliga från 3 meters avstånd i normalt dagsljus, ej starkt solsken.


Garanti

Kanalplast: 10 års garanti mot UV-strålning, förutsatt att produkten monterats åt rätt håll.
Aluminium: 5 år på färgsläpp och konstruktion.
Glas: Kondens i isolerglas/glaskasett 5 år.
Garantin omfattar inte felmontage och påväxt. Ej heller kondens som uppstår vid avsaknad av ventilation eller som
uppstår vid snabba temperaturskiftningar.


Skötsel och underhåll

Obehandlat trä bör ej stå ute utan grundmålning en längre tid. Sörj för rätt fuktkvot innan målning. Tvätta träet
årligen i samband med fasaden för att undvika påväxt. Se över taket någon gång om året, borsta bort löv och annat
nedfallet, tvätta sen av taket med vatten och milt rengöringsmedel. Skydda dig från fallolyckor och beträd taket
endast på de platser där takstolar finns under, tryckutjämna för att inte skada profilerna. Avlägsna snö vid stora
mängder. Rengör även spårprofiler och aluminiumprofilerna regelbundet för att slippa påväxt och onormalt slitage.
Glas putsas efter behov med lämpligt medel. Beslag såsom gångjärn, hjul och låshus ska rengöras och smörjas vid
behov med exempelvis silikonolja.


Force majeure

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning,
konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, pandemi, materialbrister på marknaden,
transportförseningar, leveransunderlåtelse från underleverantör/oväntade prishöjningar eller olyckshändelse av
större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt.